...czytanie, gdy mu smak, rozsądek przywodzi, cieńczy grubość umysłu, cierpkość serca słodzi. (F. Zabłocki)

Regulamin Vivarium 2017

REGULAMIN KONKURSU DON KICHOT WIECZNIE ŻYWY,

CZYLI O WSPÓŁCZESNYCH IDEALISTACH I MARZYCIELACH

 

Temat konkursu: Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu lub prezentacji multimedialnej  nawiązujących do sylwetki kultowego Don Kichota.

Organizatorzy: Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języka Hiszpańskiego oraz Zespół MCI Biblioteki Szkolnej

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

Cele:

 1. Propagowanie czytelnictwa i literatury hiszpańskiej.
 2. Rozbudzanie kreatywności.
 3. Rozwijanie współpracy między biblioteką, nauczycielami i uczniami.
 4. Popularyzacja działań plastycznych i związanych z funkcjonowaniem w środowisku multimedialnym.

Przebieg konkursu:

 1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace konkursowe.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę.
 3. Prace powinny być czytelnie podpisane i  zawierać informacje o imieniu i nazwisku uczestnika konkursu oraz klasie, do której uczęszcza.
 4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

Ważne terminy:

Do 24 kwietnia– oddawanie prac w Bibliotece Szkolnej

27 kwietnia- podczas drugiej długiej przerwy (12.10- 12.30) – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zasady oceniania prac:

 • Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów.
 • Podczas oceny prac Jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematem, szatę graficzną, estetykę oraz oryginalność.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.