...czytanie, gdy mu smak, rozsądek przywodzi, cieńczy grubość umysłu, cierpkość serca słodzi. (F. Zabłocki)

Bo liczy się człowiek…

W środę 11 października nasze czytelniczki wzięły udział w całodniowych warsztatach obejmujących m.in. zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz blok zajęć poświęconych stereotypom, uprzedzeniom, nienawiści, zjawisku hejtu oraz dyskryminacji. Projekt przygotowany został przy współpracy Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, a jednym z jego głównych założeń był wzrost prawidłowych postaw związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz reagowaniem na akty przemocy i nienawiści.
Dziękujemy Mai Ferdin, Marii Gajewskiej, Barbarze Ganszczyk, Karolinie Gądzik, Wiktorii Knop oraz Juliannie Ostrowskiej za godne reprezentowanie szkoły i aktywny udział w warsztatach.